• espa banner


Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας της Επιχείρησης
για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Σκοπός τoυ οργανισμού «ΚΑΡΥΔΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ – LAURENCE CHOCOLATE» είναι η παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων και γενικότερα η επίτευξη και η διατήρηση της υψηλότερης δυνατής στάθμης ποιότητας σε όλα τα αποθηκευμένα προϊόντα. Για το σκοπό η «ΚΑΡΥΔΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ – LAURENCE CHOCOLATE» μελέτησε και εγκατέστησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων, σύμφωνα με το Πρότυπο FSSC 22000 V.5.1και κάθε άλλη σχετική με τη δραστηριότητα επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης, προδιαγραφής και νομοθετικής απαίτησης.

Η συνολική λειτουργία της «ΚΑΡΥΔΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ – LAURENCE CHOCOLATE» και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της είναι ασφαλή για τους υπαλλήλους της, τους πελάτες της, το περιβάλλον και τον κοινωνικό περίγυρό της. Η συνολική λειτουργία της εταιρίας βασίζεται στην πιστή εφαρμογή των Διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας, και όλο το προσωπικό που επηρεάζει την ποιότητα, έχει την απαιτούμενη εκπαίδευση, δέσμευση και κατάρτιση για την επαρκή εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν τη θέση εργασίας του.

Η Διεύθυνση της «ΚΑΡΥΔΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ – LAURENCE CHOCOLATE» δεσμεύεται να στηρίξει τη λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου FSSC 22000 V.5.1, παρέχοντας όλα τα μέσα και τους απαιτούμενους πόρους για τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς τροφίμων, την τήρηση και την ανάπτυξη της άριστης υποδομής και του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας. Ο οργανισμός δεσμεύεται για την παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του, και των προσδοκιών τους, προκειμένου να παρέχει προϊόντα που ανταποκρίνονται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Η επίτευξη της πολιτικής του οργανισμού πλαισιώνεται από τη θέσπιση δεικτών και μετρήσιμων στόχων, οι οποίοι ανασκοπούνται σε ετήσια βάση και ελέγχονται και επικαιροποιούνται τακτικά με την εποπτεία της διοίκησης.

Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του παρέχεται και των μέσων που τίθενται στη διάθεσή του, να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας και να συμβάλει στην διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του.

Για την ΚΑΡΥΔΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ – LAURENCE CHOCOLATE
Ο Γενικός Διευθυντής

 

Έκδοση Β/10.01.2022